dimarts, 22 de març de 2011

Col·lecció ultimes notes

Aquest hivern i sense allunyar-me massa de casa he posat en marxa aquestes notes.